Øverst tv.: Flying Mambo v/ Flyinfact og Akada Cha Cha v/ Arado

Øverst th.: Flying Kitty v/ Flyinfact og Wind rose v/ Temple Wind

Nederst . Easter Award v/ Academy Award og Ballet Princess v/ Ballet Prince